top of page
Plan architektoniczny

KULESZA DEVELOPMENT — INFORMACJE

Firma KULESZA DEVELOPMENT ma jedną misję: budowanie trwałych, ponadczasowych konstrukcji z potencjałem. Chcemy wprowadzać nową jakość na lokalny rynek mieszkaniowy. Nasz zespół kreatywnych profesjonalistów dokładnie analizuje każdy projekt, aby zaoferować państwu najlepsze możliwe rozwiązania. Jeśli chcesz kupić wymarzony dom, czy też mieszkanie firma KULESZA DEVELOPMENT okaże się doskonałym rozwiązaniem.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kulesza Development sp. z o.o. (dawniej: Kulesza sp. j.), ul. Białostocka 47A 18-300 Zambrów, NIP: 723-163-80-60; można się z nami skontaktować pisząc na adres: kulesza.development@gmail.com

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadniony interes;

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty w ramach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów lub do momentu wycofania zgody. Spółka zakończy przetwarzanie danych zbieranych w oparciu o jej prawnie uzasadniony interes, jeżeli zgłosi Pani /Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach.

 • posiada Pani/Pan prawo:

  • dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),

  • sprostowania danych (art. 16. RODO),

  • usunięcia danych (art. 17 RODO),

  • ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

  • przenoszenia danych (art. 20 RODO),

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

  • niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO),

  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, warunkiem zawarcia umowy a w pozostałym zakresie dobrowolne.

 • Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

bottom of page